Biała odmiana człowieka - rasy i typy antropologiczne

Rasy i typy mieszane białej odmiany człowieka wg kierunku morfologiczno-porównawczego.

Opis morfologii odmiany białej jest w zasadzie taki sam, jak w typologii Czekanowskiego (zobacz).

 Pierwotnie oznaczano rasy podwójnymi literami np. typ nordyczny (AA), potem zostało to skrócone do jednej.

Rasy (typy elementarne):

Typy rasowe mieszane w obrębie odmiany białej

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

Typy mieszane z odmianą żółtą (zobacz)

Typy mieszane z odmianą czarną (zobacz)