Typy rasowe mieszane odmiany białej i żółtej

Typy rasowe mieszane między odmianą białą i żółtą wg kierunku morfologiczno-porównawczego:

Jako że są typami mieszanymi międzyodmianowymi. wykazują silne sprzężenie cech i bardzo rzadko lub wcale nie ulegają rozszczepieniu w następnym pokoleniu w wyniku wykrzyżowania, na elementy składowe (rasy), tworzą co najwyżej inne typy mieszane. Dlatego np. nie spotkamy wspólczesnie w Polsce osobników w typie wyżynnym (Q).  Trochę inna prawidłowość jest przy typach mieszanych elementu laponoidalnego, który jest przejściem między odmianą białą, a żółtą.

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

z rasą laponoidalną (L)

  • typ zachodnioazjatycki (KL) - w przeciwieństwie do innych typów europeidalno-laponoidalnych umieściłem go tutaj ze względu na dominujące cechy odmiany żółtej.
  • typ berberoidalny (BL) -  w przeciwieństwie do innych typów europeidalno-laponoidalnych umieściłem go tutaj ze względu na dominujace cechy odmiany żółtej.
  • typ ajnuidalno-laponoidalny (PL) - nie mam przykładów zdjęciowych ale przypuszczalnioe też jak w powyższych przeważają w fizjonomii cechy laponoidalne

z rasą wyżynną (Q):

 z rasą pacyficzną (Z):

 z rasą mongoloidalną (M):

 z rasą arktyczną (I):