Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Wstęp - rasy geograficznego wg Biasuttiego
Koncepcja ras geograficznych według włoskiego antropologa i geografa Renato Biasuttiego (1878-1965). W wielu punktach zgodna z podziałem ras według Egona Eickstedta i Bertila Lundmana, aczkolwiek jeszcze...

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Analiza wielocechowa średnich cech antropometrycznych ludności polskich województw w 1925
W oparciu o dane z artykułu Wojciecha Mydlarskiego "Sprawozdanie z wojskowego zdjęcia antropometrycznego Polski" (Kosmos, rocznik 50, zeszyt II-III, 1925, s. 530-583). Materiał objął 48000 poborowych...

More detail

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy
Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia...

More detail