Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Wstęp - rasy geograficznego wg Biasuttiego
Koncepcja ras geograficznych według włoskiego antropologa i geografa Renato Biasuttiego (1878-1965). W wielu punktach zgodna z podziałem ras według Egona Eickstedta i Bertila Lundmana, aczkolwiek jeszcze...

More detail