Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Mapa antropoloigiczna Europy - ujęcie Gloora bazujące na Czekanowskim
Przykład 1.  Gloor P-A., La structure raciale de la Suisse dans ses variations régionales: application de la méthode de Czekanowski-Wanke [w:]  Archives suisses d'anthropologiegénérale,...

More detail

Rasa armenoidalna
Określana też jako element armenoidalny (symbol χ). Krótkogłowa, średniego wzrostu, ciemnopigmentowana, o wydatnym, garbatym nosie i płaskiej potylicy Zamieszkuje głównie zachodnią cześć...

More detail

Typ orientalny
Oznaczany symbolem κ. Bardzo długogłowa, dosyć wysoka, bardzo ciemno pigmentowana Zamieszkuje północną i wschodnią Afrykę i południowo-zachodnią Azję aż po Indie.

More detail

Ostatnio dodane artykuły - statystyki antropometryczne i genetyczne krajów / ludów

Ludy ugro-fińskie - antropologia fizyczna
Ten artykuł jest tylko wstępnym, przeglądowym zarysem antropologii fizycznej ludów ugro-fińskich. Docelowo przynajmniej dla największych z nich powstaną osobne artykuły, z podziałami tych ludów...

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy
Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia...

More detail

Pheno.Q.4 - analiza wielocechowa populacji świata na bazie genów warunkujących rysy twarzy i pigmentację
Tym razem w analizie zostały użyte tylko około 750 SNP dla genów odpowiedzialnych za wygląd / fenotyp.

More detail

Menu portalu