Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Terytoria antropologiczne świata według Klimka (szkoła Czekanowskiego)
Przykład 1. Stanisław Klimek, Terytoria antropologiczne, Prace geograficzne wydane przez E. Romera, XV, 1932, Książnica-Atlas Lwów Zasięi ras i  typów antropologicznych według szkoły Cz...

More detail

Typ sawannowy (NS)
Jeden z typów mieszanych odmiany czarnej w typologii Michalskiego. Oznaczenie symbolem NS.   

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Analiza wielocechowa średnich cech antropometrycznych ludności polskich województw w 1925
W oparciu o dane z artykułu Wojciecha Mydlarskiego "Sprawozdanie z wojskowego zdjęcia antropometrycznego Polski" (Kosmos, rocznik 50, zeszyt II-III, 1925, s. 530-583). Materiał objął 48000 poborowych...

More detail

Ludy ugro-fińskie - antropologia fizyczna
Ten artykuł jest tylko wstępnym, przeglądowym zarysem antropologii fizycznej ludów ugro-fińskich. Docelowo przynajmniej dla największych z nich powstaną osobne artykuły, z podziałami tych ludów...

More detail