Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Wstęp - rasy geograficzne w ujęciu Lewina i Roginskiego (1955)
Koncepcja ras geograficznych według sowieckich antropologów M.G. Lewina i J.J. Roginskiego, opublikowana w 1955 w podręczniku "Osnowy antropologii". W dużej mierze rozwinięcie i uszczegółowienie...

More detail

Menu portalu