Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Sybirydzi (rasa sybirydzka)
Sibiride - Eickstedt. Rasa protomorficzna, pośrednia między wschodnimi Europeidami a północnymi Mongoloidami.

More detail

Typ subajnuidalny (PZ)
W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami pacyficzną (Z) i ajnuidalną (P).

More detail

Typ ajnuidalno-arktyczny (PI)
W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany biało-żółty, między rasami aktyczną (I) i ajnuidalną (P).

More detail

Ostatnio dodane artykuły - antropometria

Wskaźnik względnej zawartości tkanki tłuszczowej (RFM)
 Najnowszy wskaźnik, powstały w 2018 roku, do mierzenia poziomu tkanki tłuszczowej. Wyznacza go stosunek obwodu talii do wzrostu wyrażonego w cm.

More detail

Wskaźnik zawartości tkanki tłuszczowej (BFI)
Wskaźnik procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w masie ciała.

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Wskażniki cefaliczny, twarzowy, nosowy dla wszystkich powiatów Polski [1928]
Dane opracowane na podstawie badania około 100 000 polskich rekrutów w latach 20. W pracy Jana Mydlarskiego  podano dane dla rekrutów wszystkich narodowości zbiorczo oprócz rekrutów żydowskiego...

More detail

Analiza wielocechowa średnich cech antropometrycznych ludności polskich województw w 1925
W oparciu o dane z artykułu Jana Mydlarskiego. Materiał objął 48000 poborowych zbadanych w garnizonach w różnych częściach kraju w latach 1921-1923. Statystyki są zbiorcze dla poborowych z danych...

More detail

Ludy ugro-fińskie - antropologia fizyczna
Ten artykuł jest tylko wstępnym, przeglądowym zarysem antropologii fizycznej ludów ugro-fińskich. Docelowo przynajmniej dla największych z nich powstaną osobne artykuły, z podziałami tych ludów...

More detail