Portal ten poświęcony jest szeroko pojętemu fizycznemu zróżnicowaniu człowieka. Omawiać tu będę takie działy jak typologia rasowa (w ujęciu historycznym, gdyż aktualnie nie jest przez większość antropologów uznawana za prawidłowo opisująca zróżnicowanie człowieka, ale na pewno wielu będzie zainteresowanych jak przedstawiały się te koncepcje w przeszłości, zaś rasy / typy tu opisane nadal możemy wyróżnić wśród dowolnie wybranych ludzi), antropometria, oraz w przyszłości również genetyka populacyjna.

Ostatnio dodane artykuły - typologie rasowe i klasyfikacje populacyjne człowieka

Negrytydzi
Negritide (Eickstedt). Jedna z ras Australo-Melanezydów.

More detail

Indo-Melanidzi
Melanide rasse (Eickstedt). Tą rasę opisywał tylko Eickstedt, inni niemieccy antropolodzy zaliczali ją do Indydów lub Weddydów.

More detail

Rasa melanezyjska (Melanezydzi)
Melaneside (Eickstedt). Jedna z ras Australo-Melanezydów.

More detail

Ostatnio dodane artykuły - statystyki antropometryczne i genetyczne krajów / ludów

Ludy ugro-fińskie - antropologia fizyczna
Ten artykuł jest tylko wstępnym, przeglądowym zarysem antropologii fizycznej ludów ugro-fińskich. Docelowo przynajmniej dla największych z nich powstaną osobne artykuły, z podziałami tych ludów...

More detail

Ostatnio dodane artykuły - wielocechowe analizy statystyczne

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy
Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia...

More detail

Pheno.Q.4 - analiza wielocechowa populacji świata na bazie genów warunkujących rysy twarzy i pigmentację
Tym razem w analizie zostały użyte tylko około 750 SNP dla genów odpowiedzialnych za wygląd / fenotyp.

More detail

Menu portalu