Żółta odmiana człowieka - rasy i typy antropologiczne

Rasy typy i mieszane odmiany żółtej wg kierunku morfologiczno-porównawczego.

Opis morfologii odmiany żółtej jest w zasadzie taki sam, jak w typologii Czekanowskiego (zobacz).

Pierwotnie Michalski oznaczał rasy (typy elementarne) podwójnymi literami np. typ wyżynny (QQ), potem zostało to skrócone do jednej.

Rasy (typy elementarne)

 Typy rasowe mieszane w obrębie odmiany żółtej

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

Typy rasowe mieszane z odmianą białą (zobacz)

Typy rasowe mieszane z odmianą czarną (zobacz)