Home Rasy geograficzne - Eickstedt

Koncepcja ras geograficznych - Eickstedt, Schwidetzky, Knussman i inni

Taksonomia ras ludzkich wg szkoły Eickstedta / Knussmana

EickstedtPoniższy schemat jest oparty na późniejszym schemacie ras Eickstedta z 1952 ale z późniejszymi modyfikacjami autorów takich jak Knussman czy Szilvassy.

Czytaj więcej...

Europeidzi

Europide (Homines sapientes albi). Zazwyczaj Europeidzi mają ostro wyprofilowane twarze (niespłaszczone); włosy proste do kędzierzawych; wysoki i wąski nos i tendencję do jaśniejszych odcieni skóry, włosów i oczu.

Czytaj więcej...

Nordydzi (rasa nordycka )

nordid-dalonordid

Nordide - Eickstedt. Grupowana przez niego łącznie z rasą wschodnioeuropejską jako formy jasnopigmentowane Europeidów.

Czytaj więcej...

Europeidzi Wschodni (rasa wschodnioeuropejska )

Rasa wschodnioeuropejska (Europeidzi Wschodni)Osteuropide - Eickstedt. Grupowana przez niego łącznie z rasą nordycką jako formy jasnopigmentowane Europeidów. Wg Schwideztky odpowiada jej typ subnordyczny polskiej antropologii.

Czytaj więcej...

Lappidzi (rasa lapońska)

LappidLappide. Wg Eickstedta był to skandynawski, północny wariant rasy alpejskiej (odwrotnie niż w polskiej antropologii). Knussman i Szilvassy uznali go jednak potem za odrębną rasę Europeidów.

Czytaj więcej...

Alpinidzi (rasa alpejska )

rasa alpejskaAlpinide (Alpine / Ostische Rasche) - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Dynarydami, Armenidami i Turanidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów. Dodatkowo jako ich podrasę uznawał Lappidów.

Czytaj więcej...

Dynarydzi (rasa dynarska)

rasa dynarskaDinaride (Dinarische Rasse) - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Alpinidami, Armenidami i Turanidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów. Z kolei Knussman łączył ich z Armenidami i Turanidami w grupę Taurydów.

Czytaj więcej...

Armenidzi i Anatolidzi (rasa armenidzka)

Rasa armenoidalnaArmenide / Anadolide - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Alpinidami, Dynarydami i Turanidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów. Z kolei Knussman łączył ich z Dynarydami i Turanidami w grupę Taurydów.

Czytaj więcej...

Turanidzi (rasa turańska)

Rasa turańska (Turanidzi)Turanide - Eickstedt. Grupowani przez niego łącznie z Alpinidami, Dynarydami i Armenidami jako jako formy wyżynno-górskie Europeidów. Z kolei Knussman łączył ich z Dynarydami i Armenidami w grupę Taurydów.

Czytaj więcej...

Mediterranidzi i Berberydzi (rasa śródziemnomorska i jej typy)

med-berMediterranide - Eickstedt. Knussman jako szeroko pojętą rasę śródziemnomorską grupował z Mediterranidami również Orientalidów i Indydów. Eickstedt zaś wliczając dodatkowo Polinezydów ujmował je łącznie jako formy ciemnopigmentowane Europeidów.

Czytaj więcej...

Orientalidzi + Iranidzi (Rasa orientalna )

orientalideOrientalide - Eickstedt. Część szeroko pojętej rasy śródziemnomorskiej (wraz Mediterranidami i Indydami) wg Knussmana. Eickstedt zaś wliczając dodatkowo Polinezydów ujmował je łącznie jako formy ciemnopigmentowane Europeidów.

Czytaj więcej...

Indydzi (rasa indyjska i jej typy)

Rasa indyjska (Indydzi)Indide - Eickstedt. Część szeroko pojętej rasy śródziemnomorskiej (wraz Mediterranidami i Orientalidami) wg Knussmana. Eickstedt zaś wliczając dodatkowo Polinezydów ujmował je łącznie jako formy ciemnopigmentowane Europeidów.

Czytaj więcej...

Weddydzi zachodni (rasa weddyjska zachodnia)

rasa-weddoidalna Westweddide (Eickstedt). Ogólnie Weddydzi byli uważani przez Eickstedta za rasę specjalną Europeidów i zaliczaną do form proto-europeidalnych. Do tego poglądu nawiązywali Schwideztky, Glowaztki, Szilvassy. Knussman zaś grupował ich łącznie z Australo-Melanezydami.

Czytaj więcej...

Polinezydzi (Rasa polinezyjska)

Rasa polinezyjska (Polinezydzi), Hawajczyk

Polineside - Eickstedt. Wg niego rasa poboczna Europeidów i wraz z Mediterranidami, Orientalidami i Indydami tworząca ciemnopigmentowany krag form Europeidów. Wykazuje cechy pośrednie między nimi, a Paleo-Mongolidami i w mniejszym stopniu Melanezydami (szczególnie w Mikronezji). Szilvassy zaliczał ich już jednak bezpośrednio do Mongoloidów i grupował jako Oceanidów łącznie z Melanezydami i Mikronezydami.

 

Czytaj więcej...

Ajnuidzi (Rasa ajnuidzka)

Rasa ajnoska (Ajnuidzi)Ainuide - uznawani przez Eickstedta za formę pośrednią Europeidów i zaliczaną do form proto-europeidalnych, o nawiązaniach kromanionoidalnych. Podobnie uważali Glowatzki i Schwidetzky. Knussman grupował ich łącznie z Australo-Melanezydami.

Czytaj więcej...