Indydzi (rasa indyjska i jej typy)

Indide - Eickstedt. Część szeroko pojętej rasy śródziemnomorskiej (wraz Mediterranidami i Orientalidami) wg Knussmana. Eickstedt zaś wliczając dodatkowo Polinezydów ujmował je łącznie jako formy ciemnopigmentowane Europeidów.

Objaśnienie skrótów:

♂ - mężczyźni

♀ - kobiety

ogólna charakterystyka Indidów

Cechy charakterystyczne:

 • wzrost: średni do wysokiego
 • czoło: pionowe, często wypukłe
 • twarz owalna
 • nos wąski do średnio szerokiego; profil prosty; z przodu wydaje się o trójkątnym kształcie
 • średnio grube wargi
 • podbródek średnio wydatny
 • szpara oczna dość duża, o migdałowatym kształcie
 • oczy ciemnobrązowe
 • włosy czarnobrązowe
 • kształt włosów: proste do falistych
 • kolor skóry: jasno do średnio brązowego

 Poniższe typy mają podane jedynie cechy je odróżniające:

Typ indyjski gracylny (Indydzi gracylni)

 • wzrost poniżej średniego lub średni około (♂) 159.8 cm dla populacji Kurmi i 161.9 cm dla populacji Kapu [Eickstedt 1944, teraz zapewne wyższy]
 • budowa smukła
 • czaszka o delikatnej budowie, dymorfizm płciowy słabo widoczny
 • wskaźnik główny: mezo- do dolichocefalicznego
 1. średnio 73.3 dla populacji Kurmi (♂) i 76.3 dla populacji Kapu (♂)
 2. średnia długość głowy: 190 mm dla populacji Kurmi (♂) i 186.8 mm dla populacji Kapu (♂)
 3. średnia szerokość głowy: 139.3 mm dla populacji Kurmi (♂) i 142.5 mm dla populacji Kapu (♂)
 • twarz względnie długa o delikatnych rysach
 1. przeciętny wskaźnik twarzowy całkowity - 86.3 dla populacji Kurmi (♂) i 86.4 dla populacji Kapu (♂)
 2. przeciętna długość twarzy (morfologiczna) - 113.9 mm dla populacji Kurmi (♂) i 113.8 mm dla populacji Kapu (♂)
 3. przeciętna szerokość twarzy - 131.9 mm dla populacji Kurmi (♂) i 131.6 mm dla populacji Kapu (♂)
 • nos wąski do średnio szerokiego
 1. przeciętny wskaźnik nosowy -  73.5 dla populacji Kurmi (♂) i 69.7 dla populacji Kapu (♂)
 2. przeciętna wysokość nosa - 36.2 mm dla populacji Kurmi (♂) i 34.9 mm dla populacji Kapu (♂)
 3. przeciętna szerokość nosa - 49.3 mm dla populacji Kurmi (♂) i 50.0 mm dla populacji Kapu (♂)
 • kolor skóry: jasno do średnio brązowego; 23.6 dla populacji Kurmi (♂) i 25.6 dla populacji Kapu (♂)

Występowanie:

Dolina Gangesu i południowego Indusu, wschodnie i południowe wybrzeża, północno-zachodnie i centralne tereny wyżynne, południowo-zachodni Cejlon.

Odpowiedniki w innych typologiach:

Typ keralski (Keralidzi)

Ogólnie w porównaniu z Indydami gracylnymi dłuższa, bardziej kanciasta twarz; nos również (szczególnie u kobiet) dłuższy; trochę jasniejsza skóra.

 • wzrost średni - około (♂) 160.9 cm i (♀) 147.9 cm [Eickstedt 1944, teraz zapewne wyższy]
 • wskaźnik główny: dolichocefaliczny
 1. średnia to (♂) 75.6 i (♀) 76.4
 2. długość głowy: (♂) 187.3 mm i (♀) 179 mm
 3. szerokość głowy: (♂) 141.6 mm i (♀) 136.7 mm
 • długa, prostokątna twarz u mężczyzn
 1. przeciętny wskaźnik twarzowy całkowity - 88.4
 2. przeciętna długość twarzy (morfologiczna) - 115.5 mm
 3. przeciętna szerokość twarzy - 130.6 mm
 • bardzo wąska, zwężająca się ku dołowi twarz u kobiet
 1. przeciętny wskaźnik twarzowy całkowity - 98.9
 2. przeciętna długość twarzy (morfologiczna) - 110.6 mm
 3. przeciętna szerokość twarzy - 123 mm
 • rysy twarzy wyraziste, u kobiet często surowe
 • nos wydatny, profil prosty, długi co u kobiet w połączeniu z bardzo wąską ale też krótszą twarzą daje wrażenie że jej dolna część jest krótka
  1. przeciętny wskaźnik nosowy - (♂) 70.4 i (♀) 66.9
  2. przeciętna wysokość nosa - (♂) 51.4 mm i (♀) 50.5 mm
  3. przeciętna szerokość nosa - (♀) 36.2 mm i (♀) 33.7 mm
 • podbródek często cofnięty u kobiet
 • kolor skóry: jasnobrązowy wykazuje odcień żółtawy; w skali von Luschana (♂) 21.8  i (♀) 23.0

Występowanie:

Wybrzeża Malabaru czyli stan Kerala w południowych Indiach. Na południu sięga po Cejlon.

Typ północno-indyjski (Indydzi północni)

Ogólnie w porównaniu z Indydami gracylnymi wyżsi, o szerszej i znacznie dłuższej twarzy; węższym nosie, obfitszym zaroście, grubszych wargach i jaśniejszej skórze. Todowie z południowych Indii stanowią specjalny wariant tego typu.

 • wzrost wysoki około (♂) 172.1 cm dla populacji Sikhów oraz (♂) 171.9 cm i (k) 157.7 cm dla populacji Toda [Eickstedt 1944, teraz zapewne wyższy]
 • o mocniejszej budowie
 • wskaźnik główny mezo- do dolichocefalicznego
 1. średnia to (♂) 73.8 dla populacji Sikhów oraz (♂) 72.2  i (k) 74.3 dla populacji Toda
 2. przeciętna długość głowy: (♂) 195.5 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 197.8 mm i (k) 185.9 mm dla populacji Toda
 3. przeciętna szerokość głowy: (♂) 195.5 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 197.8 mm i (k) 185.9 mm dla populacji Toda
 • twarz wąska
 1. przeciętny wskaźnik twarzowy całkowity - (♂) 90.0 dla populacji Sikhów oraz (♂) 93.8  i (k) 93.9 dla populacji Toda
 2. przeciętna długość twarzy - (♂) 123.2 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 123.6 mm i (k) 116.6 mm dla populacji Toda
 3. przeciętna szerokość twarzy (morfologiczna) - (♂) 136.7 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 131.8 mm i (k) 124.1 mm dla populacji Toda
 • nos wąski, często o wypukłym profilu
 1. przeciętny wskaźnik nosowy -  (♂) 64.8 dla populacji Sikhów oraz (♂) 64.8  i (k) 74.3 dla populacji Toda
 2. przeciętna wysokość nosa - (♂) 55.6 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 55.9 mm i (k) 50.9 mm dla populacji Toda
 3. przeciętna szerokość nosa - (♂) 35.5 mm dla populacji Sikhów oraz (♂) 38.2 mm i (k) 34.2 mm dla populacji Toda
 • grubsze wargi
 • duża szpara oczna
 • bardzo obfity zarost
 • kolor skóry: śniada u Sikhów (13.8 w skali Luschana), jasno do średniobrązowej u Todów dla (♂) 26.7 i dla (♀) 22.0

Występowanie:

Pendżab (Sikhowie), Radżputana, Kaszmir, Mahrata, na południu obecny głównie w kaście wojoników oraz wśród Todów; poza tym Hindukusz (Afganistan).

Odpowiedniki w innych typologiach:

Typ indo-brachidzki (Indo-Brachydzi)

 • wzrost średni
 • wskaźnik główny brachycefaliczny (głowa krótka)
 • lekko pochyłe czoło
 • twarz często krótka, szeroka; niekiedy wystające kości policzkowe oraz lekkie przypłaszczonie profilu twarzy
 • nos w Gudżaracie często wypukły
 • tamże grube wargi
 • niekiedy lekko ukośna szpara oczna
 • kolor skóry jasno do średniobrązowego
 • inne cechy mają zróżnicowane, dzielą się ponadto geograficznie na zachodnich, centralnych i wschodnich Indo-Brachidów.

Pochodzenie cześciowo od mongolskich i tureckich najeźdzców podbijających w róznych okresach niektóre rejony Indii.

Występowanie:

Głównie północno-zachodnia część półwyspu Indyjskiego (Gużdarat) oraz Bengal.

Odpowiedniki w innych typologiach:

Hooton - typ armenoidalno-irańsko-wyżynny (Armenoid-Iranian Plateau)

Cyganie

Zaczęli przybywać z północnych (pierwotnie centralnych) Indii  od 7-8 wieku n.e (ekspansja muzułmańska) poprzez Iran i Bliski Wschód na Bałkany i do Europy Wschodniej oraz przez północną Afrykę i następnie Hiszpanię do zachodniej Europy. Wykazuje przeważnie cechy Indydów w różnym nasileniu.

 • średni wzrost
 • średnio długa i średnio szeroka głowa
 • lekko pochyłe czoło
 • średnio długa i średnio szeroka twarz
 • średnio szeroki nos, profil prosty
 • duża, migdałowata szpara oczna
 • grube wargi
 • włosy czarnobrązowe, proste
 • oczy ciemnobrązowe
 • skóra jasnobrązowa

BIBLIOGRAFIA:

 1. Eickstedt E., Anthropologische Forschungen in Südindien. (5. Anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition.), Anthropologischer Anzeiger Jahrg. 6, H. 1 (1929), s. 64-85
 2. Eickstedt E., Die nordindischen Dschungelstämme: ein somatoskopischer Entwurf, Anthropologischer Anzeiger Jahrg. 7, H. 3/4 (1931), pp. 266-285
 3. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124
 4. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944
 5. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934
 6. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976
 7. red. Heberer G., Schwidetzky I., Kurthr G., Anthropologie, 1959
 8. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975
 9. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980
 10. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

 

 Przykład 1. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Indydzi

indide323422332

 

Przykład 2. Eickstedt E., Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934

Ukształowanie powieki u rasy indyjskiej

indide-augen

 

Przykład 1. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944

Rasa indyjska (Indydzi)

 

 

Przykład 2. Glowatzki G., Die Rassen des Menschen. Enstehung und Ausbreitung, 1976

Lewo: Rasa indyjska (Indydzi); prawo: Cyganka

Rasa indyjska (Indydzi)cyganka

 

Przykład 3. Szilvássy J., Anthropologie: Entwicklung des Menschen, Rassen des Menschen [und zugl.] Führer durch die Anthropologische Schausammlung, 1978

Lewo: Rasa indyjska (Indydzi); prawo: Cyganka

Rasa indyjska (Indydzi)

 

Przykład 4. Knussman R., Vergleichende Biologie des Menschen. Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik, 1980

Rasa indyjska (Indydzi)

lewo: typ północno-indyjski; prawo: typ indyjski gracylny,

Rasa indyjska (Indydzi)

Przykład 5. red. Heberer G., Schwidetzky I., Walter H., Anthropologie, 1975

Rasa indyjska (Indydzi)

Rasa indyjska (Indydzi)

 


 

Przykład 6. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124

typ indyjski gracylny (Indydzi Gracylni)

typ indyjski gracylny

 

 

Przykład 7. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124

typ keralski (Keralidzi)

typ keralski (Keralidzi)

 

Przykład 7. Eickstedt E., Die Forshung am Menschen. Teil 2. Physiologische und morphologische Antropologie, 1944

typ keralski (Keralidzi)

Keralidzi

 

Przykład 8. Eickstedt E., Die Forshung am Menschen. Teil 2. Physiologische und morphologische Antropologie, 1944

typ keralski (Keralidzi)

indo-keralide

 

Przykład 9. Eickstedt E., Die Forshung am Menschen. Teil 2. Physiologische und morphologische Antropologie, 1944

Typ syngaleski

typ syngaleski

 


Przykład 10. Eickstedt E., Rassenelemente der Sikh. Mit einem Anhang über biometrische Methoden, Zeitschrift für Ethnologie 52./53. Jahrg., H. 4/5 (1920/21), pp. 317-394

typ północno-indyjski

sikh25

 

Przykład 11. Eickstedt E., Rassenelemente der Sikh. Mit einem Anhang über biometrische Methoden, Zeitschrift für Ethnologie 52./53. Jahrg., H. 4/5 (1920/21), pp. 317-394

typ północno-indyjski

nord-indid

 

Przykład 12. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124

typ północno-indyjski (Indydzi Północni)

nord-indide

 

Przykład 13. Eickstedt E. Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit, 1934 (?)

typ północno-indyjski

nord-indide

 

 Przykład 14. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124

typ mieszany orientalno-północnoindyjski

nordo-orientalid

 

Przykład 15. Eickstedt E., Die Forshung am Menschen. Teil 2. Physiologische und morphologische Antropologie, 1944

Typ północnoindyjski

toda


 

Przykład 16. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944

W środku Indo-Brachid, po bokach Indydzi Gracylni

indo-brachid

 

 

Przykład 17. Eickstedt E., Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. 32, H. 1/2 (1933), s. 77-124

Indo-Brachid

brachid

 

 

Przykład 18. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944

typ indo-brachidzki (Indo-Brachidzi)

typ indo-brachidzki (Indo-Brachidzi)

 

Przykład 19. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944

typ indyjski gracylny (Indydzi Gracylni)

typ indyjski gracylny (Indydzi Gracylni)

 

Przykład 20. Eickstedt E., Rassendynamik von Ostasien. China Japan, Tai und Kmer von der Urzeit bis Heute, 1944

Rasy i typy Indii

rasy-indii