Home Statystyki i mapy Mapy antropometryczne

Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do cech metrycznych (np. wskaźnik szerokościowo-długościowy) i opisowych (np. kolor oczu).