Home Antropometria

Antropometria

  • Statystyki krajów, regionów, grup etnicznych - antropometria (zobacz)
  • Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do cech metrycznych (np. wskaźnik szerokościowo-długościowy) i opisowych (zobacz)

Definicja antropometrii - zobacz.