Home Antropometria Somatotypy - budowa ciała

Somatotypy - typy budowy ciała lub konstytucjonalne

Wydzielam ten dział jako osobny, gdyż ujęte są tu po trochu zagadnienia zarówno z somatoskopii, jak i somatometrii, niekiedy również pewne zagadnienia z cefaloskopii są brane pod uwagę przy opisie pewnych typów budowy.

Somatotypy - typologia Sheldona

Typy sylwetki -  endomorficzna, mezomorficzna i ektomorficzna.

Czytaj więcej...

Somatotypy - kierunek morfologiczno-porównawczy

Typy budowy ciała w ujęciu polskiego kierunku morfologiczno-porównawczego, opracowane na bazie rozszerzonej teorii typów konstytucjonalnych Kretschmera.

Czytaj więcej...

Typologia budowy ciała Wankego

Polska metoda określenia somatotypu za pomocą metod rachunkowych.

Czytaj więcej...