Typy mieszane odmiany białej i czarnej

Typy rasowe mieszane z odmianą czarną wg kierunku morfologiczno-porównawczego:

Jako że są typami mieszanymi międzyodmianowymi, wykazują silne sprzężenie cech i bardzo rzadko lub wcale nie ulegają rozszczepieniu w następnym pokoleniu w wyniku wykrzyżowania, na elementy składowe (rasy), tworzą co najwyżej inne typy mieszane.

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

z rasą buszmeńską (negroidalną) (N):

 • typ rehobocki (AN)
 • typ euronegroidalny (EN)
 • typ khoiński (KN)
 • typ armenoidalno-buszmeński (HN)
 • typ subnegroidalny (BN)

z rasą pigmejską (O):

 • typ nordyczno-pygmejski (AO)
 • typ subpigmoidalny (EO)
 • typ pigmoidalny (BO)
 • typ orientalno-pigmejski (KO)

z rasą sudańską (S):

 • typ nordyczno-sudański (AS)
 • typ kromanionoidalno-sudański (YS)
 • typ nubijski (BS)
 • typ etiopski (ES)
 • typ meridionalny (KS)
 • typ asuański (HS)

z rasą ekwatorialną (X):

 • typ nordyczno-ekwatorialny (AX)
 • typ uelski (BX)
 • typ erytrejski (EX)
 • typ pseudomeridionalny (KX)
 • typ dongolański (HX)
 • typ laponoidalno-ekwatorialny (LX)

z rasą australoidalną (T):

 • typ drawidyjski (BT)
 • typ wedyjski (ET)
 • typ orientalno-australoidalny lub papuaski (KT)