Home Klasyfikacja populacyjna - Coon, Garn, Birdsell

Klasyfikacja populacyjna ras ludzkich - Coon, Garn, Birdsell

Kliknij w tytuł powyżej by przejść do artykułów z kategorii.

Konepcja populacyjna ras ludzkich w ujęciu Coon, Garna i Birdsella z 1950 [Races. The Problem of race formation in Man]. Potem rozwinięta przez Garna w jego pracy z 1961 [Human Races] i przez Coona w jego pracach z 1965 [The Living Races of Man] i Racial Adaptations [1982].

Wstęp - podstawy klasyfikacji populacyjnej

Podział zaprezentowany przez autorów tej klasyfikacji odróżnia się od wcześniejszych klasyfikacji geograficznych czy typologicznych, tym że  jako rasę definiuje on populację lub zestaw identycznych populacji, które odróżnia się fenotypowo / somatycznie od wszystkich innych z którymi je porównujemy (tym samym można w ten sposób klasyfikować zarówno niewielkie izolowane grupy ludzkie, jak i wielomilionowe społeczności). Oczywiście zakładając że różnice dotyczą tylko fenotypów (czyli wypadkowej oddziaływania genów i środowiska), autorzy od razu zastrzegli że na aktualnym etapie różnic genetycznych nie będą brać pod uwagę [1950].

W późniejszym okresie Garn [1961], postarał się uzupełnić klasyfikację właśnie o ówcześnie znane różnice genetyczne między populacjami (jak grupy krwi) i pozostając pod wpływem definicji Dobzhanskiego, podawał że rasa jest populacją / grupą populacji odróżniająca się od innych częstością występowania niektórych cech dziedzicznych. Ujmujemy tu całą populację, więc różnice są statystyczne, międzypopulacyjne, nie międzyosobnicze, jak w typologiach indywidualnych, np. polskich antropologów. Nie będę tu przesądzał która koncepcja jest lepsza, obie mają wady i zalety.

Czytaj więcej...

Podział na rasy geograficzne i rasy lokalne

W tej klasyfikacji biore pod uwagę zarówno pierwszy podział zaproponowany przez trzech autorów w Coon C. S., Birdsell J., Garn S., Races. A study of the problem of race formation in man, 1950. Jak i jego późniejsze mutacje zarówno Stanleya Garna (Human races, 1961) jak i Carletona S. Coona (The living races of man, 1965). Wszystkie nawiązują do sibie nawzajem różniac się wydzieleniem bądź nie dodatkowych ras / grup populacji.

Klasyfikacja z 1950

Grupy rasowe (Racial stocks):

 1. Negroidzi (Negroid)
 2. Mongoloidzi (Mongoloid)
 3. Biali (White)
 4. Australoidzi (australoid)
 5. Indianie Amerykańscy (American Indian)
 6. Polinezyjczycy (Polinesian)

Klasyfikacja Garna z 1961

Coon, Garn i Birdsell pierwotnie wyróżniali 6 ras geograficznych. Garn w 1961 dodał do nich indyjską, mikronezyjską i melanezyjską.

Rasy geograficzne (geographical races lub stocks):

 1. Rasa geograficzna amerykańska
 2. Rasa geograficzna polinezyjska
 3. Rasa geograficzna melanezyjska
 4. Rasa geograficzna australijska
 5. Rasa geograficzna azjatycka
 6. Rasa geograficzna indyjska
 7. Rasa geograficzna europejska
 8. Rasa geograficzna afrykańska
 9. Rasa geograficzna mikronezyjska

Przykład 1.  Garn S., Human races, 1961

Podział na rasy geograficzne (przed epoką kolonizacji europejskiej około 1500 roku)

garn-races

Czytaj więcej...

Rasa geograficzna europejska (kaukazoidzi)

Zawiera w sobie szereg ras lokalnych i mikroras zamieszkujących około 1500 roku (przed epoką odkryć geograficznych) Europę, północną Afrykę, Bliski Wschód i zachodnią Azję.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna północno-zachodnio-europejska

rasa północnozachodnioeuropejskaPopulacja północno-zachodnich Europejczyków zamieszkuje większość Skandynawii, kraje Beneluksu, północno-zachodnie Niemcy, północną Francję i Wyspy Brytyjskie. Jako rezultat europejskiej kolonizacji i emigracji, populacje o zbliżonych cechach spotykamy w Kanadzie, USA, południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna północno-wschodnio-europejska

north-east-euroepanPopulacje północno-wschodnich Europejczyków zamieszkujące obszary od Bałtyku do Syberii i od Karpat i Morza Czarnego do rejonów arktycznych w Rosji.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna alpejska

rasa alpejskaPopulacje zamieszkujące górskie i wyżynne rejony Europy od Masywu Centralnego we Francji, przez Alpy, Karpaty, Bałkany po tereny górskie i wyżynne w Azji Mniejszej, Kaukazie, az po Tadżykistan.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna śródziemnomorska

rasa lokalna śródziemnomorskaPopulacje zamieszkujące basen Morza Śródziemnego (czyli południowa Europa i północna Afryka) i półwysep Arabski. Jako wynik europejskiej kolonizacji (Hiszpania i Portugalia) i emigracji (głównie Włochy) zamieszkują licznie Amerykę Łacińską.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna irańsko-śródziemnomorska

mazandaraniTo wschodnio-śródziemnomorskie populacje, zamieszkujące zachodnią Azję, bez płw. Arabskiego i niektórych terenów górskich. Głównie tworzą ją ludy irańskie (Kurdowie, Persowie, Afgańczycy, Pakistańczycy), częściowo też Turcy i Azerowie.

Czytaj więcej...

Izolowana rasa lokalna lapońska

rasa lapońskaIzolowana rasa lokalna. Nieliczna populacja Lapończyków zamieszkująca północną część Półwyspu Skandynawskiego. W mniejszym lub większym stopniu, zaleznie od rejonu przemieszana z Norwegami i Finami.

Czytaj więcej...

Rasa geograficzna azjatycka (mongoloidzi)

Mongoloidalne populacje wschodniej Azji od Syberii do Indonezji (plus Eskimosi na krańcach Ameryki Północnej).

Czytaj więcej...

Rasa lokalna mongoloidalna klasyczna

Rasa lokalna mongoloidalna klasycznaPopulacje północno-wschodniej Azji. Od Mongolii do Kamczatki. Skrajni mongoloidzi.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna turecka (centralnoazjatycka)

rasa lokalna tureckaPopulacje tureckojęzyczne Kazachów, Kirgizów, Ujgurów, Uzbeków i Turkmenów.

Czytaj więcej...

rasa lokalna tybetańska

tibetanoPopulacje Tybetańczyków i pokrewnych ludów z Nepalu, Bhutanu i północno-wschodnich Indii.

Czytaj więcej...

Rasa lokalna południowoazjatycka

luzonPopulacje zamieszkujące południowe Chiny, półwysep Indochiński, częściowo Malezję, Indonezję i Filipiny.

Czytaj więcej...