Home

Statystyki krajów, regionów, grup etnicznych - antropometria i genetyka

Tabele z danymi antropometrycznymi i częstościami genów,  oraz powiązane z tym mapy i przykłady fotograficzne dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych.

Podkategorie