Home Antropometria Kranioskopia

Kranioskopia

Cechy opisowe czaszki.

Kość ciemieniowa (paries)

Stopnie wypukłości / spłaszczenia  oraz wzniesienia kości ciemieniowej.

Czytaj więcej...

Kość potyliczna (occiput)

Stopnie wypukłości / spłaszczenia kości potylicznej.

Czytaj więcej...

Guzowatość potyliczna

Stopnie ukształtowania guzowatości potylicznej.

Czytaj więcej...

Gładzizna (glabella)

Stopień wystawania gładzizny zwanej też gładyszką (glabella).

Czytaj więcej...

Łuki nadoczodołowe (arcus superciliaris)

Ukształtowanie łuków nadoczodołowych.

Czytaj więcej...

Oczodoły (orbita)

Wielkość i kształt oczodołów.

Czytaj więcej...

Kolec nosowy

Stopień ukształtowania kolca nosowego.

Czytaj więcej...