Home Antropometria Kranioskopia Kształt czoła dla czaszki

Kształt czoła dla czaszki

 Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Skala kranioskopijna wg Michalskiego  - stopnie jej są używane w opisie niektórych typów z jego typologii

Kształt czoła z profilu

Kształt czoła dla czaszki

Kształt czoła dla czaszki


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997