Home Genetyka populacyjna

Genetyka populacyjna

  • Wielowymiarowe analizy statystyczne, dane na temat częstości występowania genów dla wybranych krajów, regionów i grup etnicznych (zobacz)
  • Mapy obrazujące zróżnicowanie różnych populacji co do frekwencji występowania różnych genów (zobacz)

 Artykuły problemowe: