Home Typologia antropologiczna

Będę tu sukcesywnie dodawał materiały prezentujące różne koncepcje klasyfikacji antropologicznej człowieka. Zarówno te obecnie uznawane za historyczne (jak typologia rasowa czy koncepcja geograficzna) jak też aktualne, oparte na genetyce (koncepcja populacyjna). Wszystkie materiały są oparte na załączonych do każdego artykułu w bibliografii opracowaniach naukowych. Dlatego jeśli ktoś odczuwa niedosyt bardziej specjalistycznej wiedzy, może zawsze zajrzeć do podanych opracowań.

Nie ma to na celu promowania żadnych idei rasistowskich. Referuję tu po prostu różne teorie dotyczące zróżnicowania ludności świata. Celem portalu jest wypełnić lukę, jaka istnieje w zakresie naukowo opracowanych koncepcji klasyfikacji rasowych człowieka, w polskim i nie tylko polskim, Internecie.

administrator portalu:)

Omówię tutaj osobiście najciekawszy dla mnie kierunek morfologiczno-porównawczy stworzony w latach powojennych przez tzw. "szkołę łódzką" pod kierunkiem prof. Ireneusza Michalskiego, z pomocą m.in. Tadeusza Henzla.

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza (I. Michalski)

 

Ujęcie typologiczne według prof. Jana Czekanowskiego, czołowego polskiego antropologa.

Koncepcja typologii rasowej - szkoła "lwowska" (J. Czekanowski)

 

Klasyfikacja rasowa autorstwa amerykańskiego antropologa Earnesta A. Hootona (1887-1954).

Koncepcja typologii rasowej - E. Hooton

 

Na ten moment oprę się bardziej na pracach uczniów i następców Eickstedta w niemieckiej, powojennej antropologii (okres mniej więcej 1950-1980). Z naciskiem, na to, czego brakowało u wczesnego Eickstedta, czyli na zróżnicowanie międzypopulacyjne w oparciu o frekwencje genów. Przynajmniej dla głównych ras.

Koncepcja ras geograficznych - Eickstedt, Schwidetzky, Knussman i inni

 

Koncepcja geograficzno-morfologiczna podziału gatunku ludzkiego wg szwedzkiego antropologa Bertila Lundmana.

Koncepcja ras geograficznych - B. Lundman

 

Kliknij w tytuł powyżej by przejść do artykułów z kategorii.

Konepcja populacyjna ras ludzkich w ujęciu Coon, Garna i Birdsella z 1950 [Races. The Problem of race formation in Man]. Potem rozwinięta przez Garna w jego pracy z 1961 [Human Races] i przez Coona w jego pracach z 1965 [The Living Races of Man] i Racial Adaptations [1982].

Ujęcie typologiczne wg metody przekrojów korelacyjnych prof. Kazimierza i Eugenii Stołyhwów z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kliknij w tytuł powyżej by przejść do artykułów z kategorii.

 

Kliknij w tytuł powyżej by przejść do artykułów z kategorii.

Definicje pojęć związanych z antropologią, w tym z typologią rasową.