Home Typologia antropologiczna

Będę tu sukcesywnie dodawał materiały prezentujące różne koncepcje klasyfikacji antropologicznej człowieka. Zarówno te obecnie uznawane za historyczne (jak typologia rasowa czy koncepcja geograficzna) jak też aktualne, oparte na genetyce (koncepcja populacyjna). Wszystkie materiały są oparte na załączonych do każdego artykułu w bibliografii opracowaniach naukowych. Dlatego jeśli ktoś odczuwa niedosyt bardziej specjalistycznej wiedzy, może zawsze zajrzeć do podanych opracowań.

Nie ma to na celu promowania żadnych idei rasistowskich. Referuję tu po prostu różne teorie dotyczące zróżnicowania ludności świata. Celem portalu jest wypełnić lukę, jaka istnieje w zakresie naukowo opracowanych koncepcji klasyfikacji rasowych człowieka, w polskim i nie tylko polskim, Internecie.

administrator portalu:)

Menu portalu