Wielocechowa analiza statystyczna

Wielocechowa analiza statystyczna dla próby z populacji polskiej

Badana próbka to 50 osobników określonych taksonomicznie przez Michalskiego na konferencji typologicznej w 1953 i 1955. Do klasyfikacji użyto wskaźników (główny, morfologiczny twarzy, twarzy górnej, nosa), wzrostu, profilu nosa,  koloru oczu, włosów i skóry. Jako dane pomocnicze wykorzystano ukształtowanie powieki górnej, wystawanie kości policzkowych i kształt włosów.

Czytaj więcej...

Wielocechowa analiza statystyczna dla próby z populacji chińskiej

Tym razem dla porównania użyłem danych 111 Chińczyków z pracy Chi Li, określonych metodą morfologiczno-porównawczą przez Michalskiego, w jednej z jego pierwszych prac z 1938.  Celem było sprawdzenie jak w analizie wielocechowej zostaną zgrupowani osobnicy określonych typów antropologicznych. Wszyscy zaliczeni zostali do typów odmiany żółtej, bez domieszek innych odmian. W próbie wystąpiło też całkiem sporo osobników w "czystych" typach elementarnych (Z, Q, L, M, I), dlatego dodatkowo chciałem sprawdzić czy zostaną w jakiś sposób wyróżnieni w dendrogramach czy na wykresie obrazującym główne składowe (PCA).

Czytaj więcej...