Home Koncepcja ras geograficznych - Lewin i Roginski

Koncepcja ras geograficznych - Lewin i Roginski

Wstęp - rasy geograficzne w ujęciu Lewina i Roginskiego (1955)

Koncepcja ras geograficznych według sowieckich antropologów M.G. Lewina i J.J. Roginskiego, opublikowana w 1955 w podręczniku "Osnowy antropologii". W dużej mierze rozwinięcie i uszczegółowienie podziału ras według Czeboksarowa (1951), który zostanie opisany przeze mnie w przyszłości, obie oczywiście powiązane z teorią rasową Jarcho. Ostatnie wydanie to  Levin, Roginski "Antropologiya. Uchebnoye posobiye"  (1978).

Podstawą jest ponownie podział  na trzy tzw. wielkie rasy, które z kolei dzielą się zestaw mniejszych ras (zwanytch też rasami wtórnymi lub drugiego rzędu), występują też kilka ras przejściowych / mieszanych między wielkimi rasami.

Czytaj więcej...