Home Antropometria Somatometria Wskaźnik odżywienia von Pirqueta (Pelidisi)

Wskaźnik odżywienia von Pirqueta (Pelidisi)

Kolejny wskaźnik wagowo-wzrostowy, w tym przypadku służy eliminacji ewentualnego nadmiernego wydłużenia nóg, co może zaburzać wynik w podobnym wskaźniku budowy ciała Liviego.

 Oblicza się go wyciągając pierwiastek sześcienny z wagi w kilogramach pomnożonej przez 10 i dzieląc to przez wzrost na siedząco w centymetrach. A potem cały wynik mnożąc przez 1000

pelidisi x 1000

Kalkulator on-line

Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Klasyfikacja wg Oliviera:

  • budowa słaba: x-92
  • budowa średnia: 93-97
  • budowa korpulentna: 98-x

Przykład 1. Pirquet C., Pelidlisi - Table, 1921 

Tablice wskaźnika Pelidisi

09 pelidisi 1921


BIBLIOGRAFIA:

  1. Martin R., Lehrbuch der Anthropologie, (Jena),1928
  2. Olivier G., Morphologie et types humaines, 1971