Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, międzyodmianowy (biało-żołty) między rasami mediterranoidalną (B) i pacyficzną (Z). Typ ten oznacza się symbolem BZ. In English: Mediterranoid-Pacific type (BZ).

Ogólna charakterystyka:

Główne cechy:

Mam o nim  niewiele informacji. Określiłem zakresy samodzielnie bazując na różnicach z innymi typami mieszanymi między odmianami białą i żółtą.

Frakcje:

 • pacyficzna (bZ) -   wzrost niski lub średni (x-169); twarz średnia do wąskiej (84-x), nos wąski (x-69); cechy berberyjskie w fizjonomii (w przemieszaniu z pacyficznymi) jak szerokie kości jarzmowe
 • pośrednia (bz) -   wzrost niski lub średni (x-169); twarz średnia do wąskiej (84-x), nos średni do szerokiego (70-x); cechy pacyficzne w fizjonomii (w przemieszaniu z berberyjskimi)
 • mediterranoidalna (Bz) - wzrost od niskiego do wysokiego;  twarz szeroka (x-83), nos wąski (x-69); skóra względnie jasna, włosy nie są kędzierzawe (dla odróżnienia od typu KN)

Różnice z innymi typami:

 • od typu EQ różni się albo szerszą twarzą, albo profilami wypukłym / garbatym, względnie wydatniejszym nosem;  szerokimi kościami jarzmowymi; "berberyjską" fizjonomią
 • od typu KZ, KQ i BQ różni się niższym wzrostem we frakcji pośredniej i pacyficznej
 • dodatkowo od BQ i KQ wydatniejszym nosem, profilem wypukłym / garbatym, od KZ nosem falistym (frakcja pacyficzna i pośrednia)

Niżej sprawdź dokładną charakterystykę. Część wymienionych cech, szczególnie opisowych, ma jedynie znaczenie pomocnicze i nie może służyć jako podstawowe kryterium wyznaczania przynależności do tego typu.

wzrost:

 • wzrost od niskiego do wysokiego zależnie od frakcji

głowa / czaszka:

twarz:

fizjonomia:

 • dość często wysokie i wystające kości policzkowe; wydaje się że jarzma mogą być w tym typie bardzo szerokie, w stosunku do długiej twarzy
 • profil poziomy twarzy: często mniej lub bardziej przypłaszczony

nos:

 • profil prosty, wypukły / garbaty
 • wydatność nosa: raczej duża

oczy:

 • kolor oczu: ciemne (1-5)
 • ukształtowanie powieki górnej: często silna fałda powiekowa, czasem fałda mongolska lub jej ślad;
 • szpara oczna: przeważnie wąska; pozioma, rzadziej lekko ukośna lub o migdałowatym kształcie (możliwa cecha pacyficzna)

włosy:

skóra:

 • skóra często w odcieniach żółtawych

uwłosienie:

 • niekiedy dość silny zarost

Występowanie:

Typ BZ według Michalskiego najczęściej występuje głównie w rejonie styku lokalnego, indyjskiego centrum występowania typu elementarnego berberyjskiego (B) lub bardziej jego typów pochodnych (BE, BK), z typami odmiany żółtej. Czyli w rejonie subhimalajskim Nepalu, Bhutanu, Assamu północno-zachodniej Birmy. Średnie dla plemion Khasi czy Bhotia pasują do tego typu. Nadano mu też nazwę typ subhimalajski, ale niestety nie mam aktualnie żadnych przykładów pomierzonych osobników z tego rejonu więc na razie nie będę tej nazwy używał, bo brzmi dość dziwnie przy zdjęciach osobników z Egiptu:)

Spotyka się go też w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie Indonezji, gdzie wg kierunku morfologiczno-porównawczego występuje dawny europeidalny substrat, właśnie w postaci typu (B).

Tu trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że nazwa typ berberyjski nie implikuje że jest związany wyłącznie z Berberami z Północnej Afryki. Po prostu wśród nich występuje obecnie w najbardziej charakterystycznej formie i stąd nazwa.

Inni antropolodzy, np. Hooton uznawali istnienie składowej tzw. proto-śródziemnomorskiej wśród ras Azji Południowo-Wschodniej oraz jako drugiej europeidalnej, ajnuidalnej w rasie indonezyjsko-mongoloidalnej. Obie łącznie dają formę zbliżoną do typu (B) właśnie...

Skład rasowy:

 • Wietnam - 2.4% komponenty berberyjskiej (na pewno w pewnej mierze to typ BZ)

Z kolei występowanie typu BZ na Bliskim Wschodzie i Egipcie to wypadkowa wpływów tureckich i kombinacji typów np. HZ czy KZ z lokalnymi pochodnymi typu berberyjskiego.

Skład typologiczny:

 • Egipt (♂) - 1.3% (pozostałość z czasów podbojów tureckich)
 • Mongolia (♂) - 0.6%

BIBLIOGRAFIA:

 1. Bowles G.., Linguistic and racial aspects of the Munda problem [w:] red. Andrews J.M., Coon C.S., Studies in the amthropology of Oceania and Asia, 1943, s.81-101
 2. Michalska-Wichan J., Struktura antropologiczna ludności Mongolii [w:] Acta Universitatis Lodzensis. Folia Zoologica et Anthropologica, t. 4, 1986, s. 79-138
 3. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt [w:] Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, 1964, s. 209-238

tylko składy typologiczne:

 1. Stolarczyk H., Charakterystyka antropologiczna Koreańczyków cz. II [w:]  Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczne-Przyrodnicze. Seria II, zeszyt 3, 1976, s. 3-28

 Zobacz też - podstawowe różnice między indywidualnymi typami rasowymi, a rasami geograficznymi

Objaśnienia do powyższych danych:

 1. ♂ - mężczyźni
 2. ♀ - kobiety
 3. w nawiasach po średnich podane zakresy zmienności (min - max)

Przykład 1. Michalski I., Remarks about the anthropological structure of Egypt, Publicatons of the joint arabic-polish anthropological expedition. Part II, 1964, s. 209-238

Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), frakcja pacyficzna

Typ subhimalajski (BZ)

 

Przykład 2. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 153.5; wskaźnik główny: 69.5; wskaźnik twarzy całkowity: 86.1; wskaźnik nosowy: 66;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 98.48; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 78.8; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 80; wskaźnik jarzmowo-nosowy: 25.4; wskaźnik wysokości nosa: 44.64; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 79.2

prognatyzm zębodołowy

kolor oczu: 2 (ciemnobrązowe); włosy: Y (czarne); kształt włosów: słabo faliste; skóra: jasnośniada;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 190, szerokość głowy [eu-eu] - 132; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 104; szerokość twarzy [zy-zy] - 130 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 112; szerokość żuchwy [go-go] - 103; wysokość nosa [n-ns] - 50; szerokość nosa [al-al] - 33;

waga: 48 kg; wskaźnik Rohrera: 1.32; wskaźnik Queteleta I: 313; wskaźnik skeliczny: 96.79; wskaźnik długości korpus ciała: 50.8

 Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), frakcja pacyficzna - Egipt, Abusir

Typ berberyjsko-pacyficzny (BZ)

Przykład 3. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 163.5; wskaźnik główny: 75.1; wskaźnik twarzy całkowity: 88.9; wskaźnik nosowy: 72.3;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 92.32; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 74.3; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 80.2; wskaźnik jarzmowo-nosowy: 27; wskaźnik wysokości nosa: 41.96; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 80.2

kolor oczu: 3 (ciemnobrązowe); włosy: Y (czarne); kształt włosów: słabo faliste; skóra: ciemnośniada;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 181, szerokość głowy [eu-eu] - 136; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 101; szerokość twarzy [zy-zy] - 126 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 112; szerokość żuchwy [go-go] - 101; wysokość nosa [n-ns] - 47; szerokość nosa [al-al] - 34;

waga: 54 kg; wskaźnik Rohrera: 1.25; wskaźnik Queteleta I: 313; wskaźnik skeliczny: 92.35; wskaźnik długości korpus ciała: 52

Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), frakcja pośrednia - Egipt, Qift, ciekawe jest że osobnik ten ma na nazwisko Berberi.

Typ berberyjsko-pacyficzny (BZ)

 

Przykład 4. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 156.5; wskaźnik główny: 76.3; wskaźnik twarzy całkowity: 85.2; wskaźnik nosowy: 85.1;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 95.07; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 79.6; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 83.7; wskaźnik jarzmowo-nosowy: 29.6; wskaźnik wysokości nosa: 40.86; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 83.7

kolor oczu: 4 (średniobrązowe); włosy: Y (czarne); kształt włosów: mocno faliste; skóra: ciemnośniada;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 186, szerokość głowy [eu-eu] - 142; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 113; szerokość twarzy [zy-zy] - 135 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 115; szerokość żuchwy [go-go] - 113; wysokość nosa [n-ns] - 47; szerokość nosa [al-al] - 40;

waga: 50.7 kg; wskaźnik Rohrera: 1.32; wskaźnik Queteleta I: 330; wskaźnik skeliczny: 90.85; wskaźnik długości korpus ciała: 52.4

Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), frakcja pośrednia - Egipt, Abusir

Typ berberyjsko-pacyficzny (BZ)

 

Przykład 5. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33

wskaźniki, wymiary i cechy opisowe danego osobnika

wzrost: 170.5; wskaźnik główny: 73.1; wskaźnik twarzy całkowity: 82.5; wskaźnik nosowy: 63.3;

wskaźnik jarzmowo-ciemieniowy: 89.36; wskaźnik czołowo-ciemieniowy: 69.5; wskaźnik czołowo-jarzmowy: 77.8; wskaźnik jarzmowo-nosowy: 24.6; wskaźnik wysokości nosa: 47.11; wskaźnik jarzmowo-żuchwowy: 74.6

kolor oczu: 5 (jasnobrązowe); włosy: Y (czarne); kształt włosów: silnie faliste; skóra: dość jasna;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 193, szerokość głowy [eu-eu] - 141; najmniejsza szerokość czoła [ft-ft] - 98; szerokość twarzy [zy-zy] - 126 mm; wysokość twarzy [n-gn] - 104; szerokość żuchwy [go-go] - 94; wysokość nosa [n-ns] - 49; szerokość nosa [al-al] - 31;

waga: 49 kg; wskaźnik Rohrera: 0.99; wskaźnik Queteleta I: 287; wskaźnik skeliczny: 104; wskaźnik długości korpus ciała: 49

Typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), frakcja mediterranoidalna - Egipt, Abusir

Typ berberyjsko-pacyficzny (BZ)

 

  Przykład 6. Bowles G.., Linguistic and racial aspects of the Munda problem [w:] red. Andrews J.M., Coon C.S., Studies in the amthropology of Oceania and Asia, 1943, s.81-101

prawdopodobnie typ mediterranoidalno-pacyficzny (BZ), płn-zachodnie Indie, plemię z grupy Munda

 Typ kipczacki (KM)

 

bz44343

 

 bz84843'''

 

km34343