Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, międzyodmianowy (biało-żołty) między rasami wyżynną (Q) i ajnuidalną (P). Typ ajnuidalno-wyżynny oznacza się symbolem PQ.

Cechy charakterystyczne:

Forma zdecydowanie długogłowa i szerokonosa, wykazująca tendencje do połączenia wzrostu wyższego i twarzy węższej niż u typu ajnuidalnego z pewnymi właściwościami charakterystycznymi dla odmiany żółtej.

Główne cechy:

 • wzrost różny, przeważnie średni
 • głowa długa (wskaźnik główny x-76)
 • twarz przeważnie średnioszeroka, rzadko wąska (wsk. twarzowy 84-x) ,w profilu pionowym od orto- do prognatycznej, w profilu poziomym płaskawa do wyprofilowanej, zawsze grube rysy twarzy,
 • nos średnio szeroki do szerokiego (wsk. nosowy 70-x), wklęsły, wklęsło-wypukły lub prosty o spłaszczonym końcu, nasada nosa może być niska i szeroka; nos czasem przypłaszczony
 • oczodoły dość niskie (wsk. oczodołowy x-82)
 • kolor oczu: oczy ciemne do zielonawych (2-8)
 • oprawa oka: fałda mongolska nie zawsze występuje ale silna fała powiekowa; szpara oczna przeważnie pozioma
 • kolor włosów: ciemnobrunatne do czarnych
 • kształt włosów: proste do mocno falistych
 • kolor skóry: śniada lub płowa lub w dcieniach żółtawych
 • zarost i owłosienie ciała może być silne

Występowanie:

Występuje na Wyspach Japońskich (głównie na pólnocy), na Sachalinie, Kurylach. Nie tylko wśród Ajnów ale ludności mieszanego pochodzenia.


Na podstawie:

 1. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

 

Przykład 1. Montandon G., AÏNOU, JAPONAIS, BOURIATES [w:] L’ANTHROPOIOGlE, t. XXXVII, nr 1-2, 1927

Dane antropometryczne:

wzrost - 165.5; wskaźnik główny: 76.61 (głowa dość długa); wskaźnik twarzy całkowity - 85.3(średnio szeroka twarz); wskaźnik nosowy - 80 (dość szeroki nos);

 wskaźnik wysokości nosa: 40.1 (dość niski)

profil nosa: bardzo lekko wklęsły; prognatyzm alweolarny: bardzo słaby; oprawa oka: lekko zaznaczona fałda mongolska; kolor skóry (Luschan) : 10; kolor oczu: jasnobrązowe; kolor włosów: czarne; kształt włosów: faliste

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 194.5, szerokość głowy [eu-eu] - 149; szerokość twarzy [zy-zy] - 146  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 124.5;  wysokość nosa [n-ns] - 50; szerokość nosa [al-al] - 40

Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ) - Hokkaido, Japonia

pq1

 

Przykład 2. Montandon G., AÏNOU, JAPONAIS, BOURIATES [w:] L’ANTHROPOIOGlE, t. XXXVII, nr 1-2, 1927

Dane antropometryczne:

wzrost - 166; wskaźnik główny: 73.22 (głowa dość długa); wskaźnik twarzy całkowity - 89.6(wąska twarz); wskaźnik nosowy - 84.9 (bardzo szeroki nos);

 wskaźnik wysokości nosa: 38.37 (niski)

profil nosa: lekko wklęsły; prognatyzm alweolarny: bardzo słaby; oprawa oka: lekko zaznaczona fałda mongolska; kolor skóry (Luschan) : 13; kolor oczu: zielone; kolor włosów: czarne;

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 205, szerokość głowy [eu-eu] - 150; szerokość twarzy [zy-zy] - 144  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 129;  wysokość nosa [n-ns] - 49.5; szerokość nosa [al-al] - 42

Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ) - Hokkaido, Japonia (metrycznie przewaga cech Q, ale oczy zielone)

pq2

 

Przykład 3. Montandon G., AÏNOU, JAPONAIS, BOURIATES [w:] L’ANTHROPOIOGlE, t. XXXVII, nr 1-2, 1927

Dane antropometryczne:

wzrost - 150.5; wskaźnik główny: 74.6 (głowa długa); wskaźnik twarzy całkowity - 83.6 (średnio szeroka twarz); wskaźnik nosowy - 74.47 (średnio szeroki nos);

 wskaźnik wysokości nosa: 41.96 (dość niski)

profil nosa:prosty; prognatyzm alweolarny: bardzo słaby; oprawa oka: lekko zaznaczona fałda mongolska; kolor skóry (Luschan) : 8; kolor oczu:jasnobrązowe; kolor włosów: czarne; kształt włosów: faliste

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 189, szerokość głowy [eu-eu] - 141; szerokość twarzy [zy-zy] - 134  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 112;  wysokość nosa [n-ns] - 47; szerokość nosa [al-al] - 35

Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ) - Hokkaido, Japonia

pq3

 

Przykład 3. Montandon G., AÏNOU, JAPONAIS, BOURIATES [w:] L’ANTHROPOIOGlE, t. XXXVII, nr 1-2, 1927

Dane antropometryczne:

wzrost - 146.75; wskaźnik główny: 76.8 (głowa dość długa); wskaźnik twarzy całkowity - 88.7 (wąska twarz); wskaźnik nosowy - 74.44 (średnio szeroki nos);

 wskaźnik wysokości nosa: 39.47 (niski)

profil nosa:wklęsły; prognatyzm alweolarny:brak; oprawa oka: niekompletna fałda mongolska; kolor skóry (Luschan) : jasnośniada; kolor oczu:jasnobrązowe; kolor włosów: czarne; kształt włosów: średnio faliste

wymiary bezwzględne w mmdługość głowy [g-op] - 187.5, szerokość głowy [eu-eu] - 144; szerokość twarzy [zy-zy] - 128.5  mm; wysokość twarzy [n-gn] - 114;  wysokość nosa [n-ns] - 45; szerokość nosa [al-al] - 33.5

Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ) - Hokkaido, Japonia

pq5