Typ ajnuidalno-wyżynny (PQ)

W typologii indywidualnej kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany, międzyodmianowy (biało-żołty) między rasami wyżynną (Q) i ajnuidalną (P). Typ ajnuidalno-wyżynny oznacza się symbolem PQ.

Cechy charakterystyczne:

Forma zdecydowanie długogłowa i szerokonosa, wykazująca tendencje do połączenia wzrostu wyższego i twarzy węższej niż u typu ajnuidalnego z pewnymi właściwościami charakterystycznymi dla odmiany żółtej.

Występowanie:

Występuje na Wyspach Japońskich (głównie na pólnocy), na Sachalinie, Kurylach. Nie tylko wśród Ajnów ale ludności mieszanego pochodzenia.


Na podstawie:

  1. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955