Typ ajnuidalno-mongoloidalny (PM)

W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany między rasami mongoloidalną (M) i ajnuidalną (P)Typ ajnuidalno-mongoloidalny oznacza się symbolem PM.

Formy krótkogłowe (83-x), o co najmniej sednio szerokim nosie(70-x) i szerokiej twarzy (x-83),  żółtawe i nierzadko rosłe, z silnym zarostem ale słabym owłosieniem ciała, które można by wiązać z rasą mongoloidalną, spotyka się w populacji Ajnów bardzo nielicznie, często występują zaś wśród Giliaków.


Na podstawie:

  1. Henzel T., Michalski I.,Podstawy klasyfikacji człowieka w ujęciu Tadeusza Henzla i Ireneusza Michalskiego (oraz dyskusja do artykułu), Przegląd Antropologiczny, t. 21, z. 1-2, 1955

 

1. Coon C.S., The Living Races of Man, 1965

Giliak prawdopodobnie w typie PM

pm1