Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik wysokości nosa (nosowo-twarzowy pionowy)

Wskaźnik wysokości nosa (nosowo-twarzowy pionowy)

Wskaźnik wysokości nosa (nosowo-twarzowy pionowy) oblicza się dzieląc wysokość nosa [n-sn] przez wysokość twarzy [n-gn] i mnożąc wynik przez 100.

 wskaźnik nosowo-twarzowy

Skala Michalskiego:

x-38    bardzo niski

39-42   niski

43 - 46  średnio wysoki

47-50   wysoki

51-x    bardzo wysoki

 


Na podstawie:

  1. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957