Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy

Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy

Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy pokazuje relatywną szerokość żuchwy do szerokości twarzy. Oblicza się go dzieląc szerokość żuchwy [go-go] przesz szerokość twarzy [zy-zy] i mnożąc wynik przez 100.

Wskaźnik jarzmowo-żuchwowy

 wskaźnik jarzmowo-żuchwowy

Klasyfikacja dla głów według Lundborg-Linders i Sallera

  mężczyźni kobiety
bardzo wąska żuchwa x - 69,9 x - 67,9
wąska żuchwa 70,0 - 74,9 68,0 - 72,9
średnia żuchwa 75,0 - 79,9 73,0 - 77,9
szeroka żuchwa 80,0 - 84,9 78,0 - 82,9
bardzo szeroka żuchwa 85,0 - x 83,0 - x

 

klasyfikacja  według Oliviera - mężczyźni

  • x-75.9       wąska żuchwa
  • 76-77.9   średnia żuchwa
  • 78-x       szeroka żuchwa

  zobacz też: szerokość żuchwy [go-go] - podział na zakresy


BIBLIOGRAFIA:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  2. Strouhal E., Reisenauer R.; A Contribution to the Anthropology of the Recent Egyptian Population [w:]  Anthropologie (Brno) t. 1, z. 3, 1963, s. 3-33