Home Wielocechowe analizy statystyczne - genetyka populacyjna Europa Analizy Y-dna Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy

Wielocechowa analiza według zróżnicowania Y-DNA dla populacji Europy

Zaktualizowana wersja artykułu. Wyrzuciłem populacje pozaeuropejskie, które będą poddane osobnym analizom statystycznym.

Na bazie podanych częstości procentowego występowania haplogrup Y-DNA dla większości europejskich  krajów / regionów / grup etnicznych przeprowadziłem wielocechową analizę w celu ustalenia w jakie skupienia zostaną zgrupowane poszczególne badane populacje.

Niżej W BIBLIOGRAFII podałem źródła z jakich korzystałem. Na razie jest to oparte głównie na kompilacjach wielu danych z Wikipedii i Eupedii, ale docelowo zamierzam sprawdzić większość wyników w oryginalnych opracowaniach skąd zostały wzięte do tamtych zestawień.. Wszystkich populacji wykorzystanych w analizie jest 162.

Pobierz arkusz

Do analizy wykorzystałem następujące haplogrupy: I1, I2*/I2a,  I2b,  R/R1, R1a,  R1b, R2, G,  J,  E1b1b, N, ewentualne pozostałe (nigdy nie więcej niż kilka procent) były grupowane zbiorczo w osobnej kategorii. Większości haplogrup jak widać, szczególnie tych występujących głównie poza Europą, nie dzieliłem na subklady. Po prostu brakło by odpowiednich danych dla wszystkich populacji, a zależało mi na jak najliczniej ich reprezentacji.

Kolorami oznaczyłem regiony podzielone z grubsza geograficznie / etnicznie.

Zgrupowania populacji odpowiadają z grubsza dawnym podziałom rasowym

 

Principal Components Analysis (PCA)

kliknij obrazek aby powiększyć

 

pca

Detrended Correspondence Analysis (DCA)

kliknij obrazek aby powiększyć

cor

 

 

autor portalu: Łukasz M


BIBLIOGRAFIA:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_European_populations
  2. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
  3. Polska - http://www.gwozdz.org/Results.html
  4. Europa środkowa i wschodnia - Kushniarevich A., et al., Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data [w:] PLoS One. 2015 Sep 2;10(9):e0135820. doi: 10.1371/journal.pone.0135820. eCollection 2015 [LINK]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. użyłem programu statystycznego do dendrogramów i wykresów - PAST (PAleontological STatistics) 3.12.
  2. http://folk.uio.no/ohammer/past/past3manual.pdf - omówienie metod użytych w dendrogramach i wykresach generowanych przez program PAST