Home Mapy dla Polski i Europy środk-wsch. szkoła Michalskiego Mapa rozmieszczenia typu elementarnego nordycznego wg Michalskiego

Mapa rozmieszczenia typu elementarnego nordycznego wg Michalskiego

Przykład 1. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

Mapa rozmieszczenie typu elementarnego nordycznego (A) w Polsce wg danych z przedwojennych pomiarów antropometrycznych 36532 mężczyzn.

typ nordycznya (a) - mapa rozmieszczenia w Polsce

 

 

Przykład 2. Michalski I., Struktura antropologiczna Polski, 1949

Mapa rozmieszczenie elementu nordycznego, czyli  typu elementarnego nordycznego (A) i jego typów mieszanych (liczonych na zasadzie np. typ subnordyczny (AL) - 50% elementu nordycznego)

mapa rozmieszczenie elementu nordycznego w Polsce