Home Antropometria Kraniometria oraz Cefalometria Wskaźnik wysokościowy czaszki średni (Hrdlicki-Kóčki)

Wskaźnik wysokościowy czaszki średni (Hrdlicki-Kóčki)

Służy on do określenia wysokości czaszki zarówno względem jej szerokości, jak i długości. Jest to jakby uśredniona jej wysokość wobec tych dwóch wymiarów.

Obliczamy go dzieląc wysokość czaszki [ba-b] przez średnią arytmetyczną jej długości i szerokości ( [g-op] + [eu-eu] :2 ) i mnożąc ostateczny wynik przez 100.

Wskaźnik wysokościowy czaszki średni (Hrdlicki-Kóčki)

Klasyfikacje według:

  Hrdlicka (1952) Stewart (1965) Kocka (1958) Vallois (1965)
niskoczaszkowy (microsemic) x-80.49 x - 78.99 x - 81.2 x - 79.9
średnioczszkowy (mesosemic) 80-5 - 83.49 79.0 - 85.99 81.3 - 84.9 80 - 84.99
wysokoczaszkowy (megasemic) 84.5 - x 86.0 - x 85.0 - x 85 - x

Różni się od wskażnika sklepieniowego od kilku dziesiatych do około 1,5 jednostki wskaźnika. Za to dokładnie o połowę mniejsze niż w poprzednim przypadku wartości różnią go od obliczanego na tych samych wymiarach wskaźnika wysokościowego średniego Giardiny

 

Jeśli w powyższy wzór wstawimy jako drugą możliwą wysokość czaszki [po-b] to otrzymamy wskaźnik wysokościowy o takim podziale:

Wskaźnik wysokościowy czaszki średni Stewarta

  • niskoczaszkowy        x - 66.00
  • średnioczaszkowy    67,0 - 71,99
  • wysokoczaszkowy  72,0 - x

BIBLIOGRAFIA:

  1. Kóčka W., Zagadnienia etnogenezy ludów Europy [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 22, 1958
  2. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  3. Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143