Home Mapy antropometryczne Mapy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej Zróżnicowanie odsetka jasnych oczu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów) - aktualizacja

Zróżnicowanie odsetka jasnych oczu (mapa dla Polski przedwojennej wg powiatów) - aktualizacja

 

Przykład 1. Mapa zbiorcza dla obydwu poniższych

Mapa zróżnicowania odsetka jasnych oczu (12-16 w skali Martina) w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty.

Brak jasnych oczu nie oznacza wyłącznie oczu ciemnych (1-6) oczywiście, tylko przeważnie odcienie mieszane (7-11).

jasne-oczymapa

 

Przykład 2. Mydlarski J., Mapy antropometryczne Polski, Przegląd Antropologiczny, t. 17, 1951, s. 189-194

mapa zróżnicowania odsetka jasnych oczu (12-16 w skali Martina) w Polsce przedwojennej, w podziale na powiaty (bez Kresów Wschodnich).

mapa zróżnicowania odsetka jasnych oczu w Polsce przedwojennej,

 

Przykład 3. Stęślicka W., Wanke A., Dalsze mapy antropometryczne Jana Mydlarskiego wg stanu z r. 1934, Przegląd Antropologiczny, t. 25, z.1, 1959, s. 171-185

mapa odsetków jasnych oczu dla ludności męskiej Kresów Wschodnich w podziale na powiaty wg stanu dla Polski przedwojennej

odsetek jasnych oczów dla Kresów Wschodnich