Kolor oczu ludności Polski [1956, 1965, 1995]

Zobacz też mapy występowania jasnych, oraz ciemnych oczu w oparciu o dane przedwojenne. Odsetek mieszanych wynika z różnicy między nimi. 

Dane [Gronkiewicz 1995] dla mężczyzn (N=5312) i kobiet (N=5192) w wieku 20- 55 lat, pochodzących z terenu całej Polski i badanych w latach 1960-1990.

Definicja oczu mieszanych [tylko 7, 8 i 11 w skali Martina] jest tu inna niż w poniższych badaniach, dlatego są niezbyt porównywalne.

Jednak podliczając te same kolory z badań Górnego poniżej, wyjdzie że liczba oczu jasnych mocno spadła (z 57.38% do 42.64%), trochę mniej ubyło ciemnych (z 15.78% do 11.58%, za to bardziej jeśli porównac z danymi Miszkiewicza), za to mocno wzrosła ilość odcieni mieszanych (z 26.84% do 45.78%). Zapewne to skutek wymieszania populacji po II wojnie, które cały czas zresztą zachodzi.

Kolor oczu podany wg skali Martina.

mężczyźni:

 • 9,10 i 12-16 (oczy jasne) - 42.64%
 • 7, 8 i 11 (oczy mieszane) - 45.78%
 • 1-6 (oczy ciemne) - 11.58%

kobiety:

 • 9,10 i 12-16 (oczy jasne) - 37.11%
 • 7, 8 i 11 (oczy mieszane) - 48.05%
 • 1-6 (oczy ciemne) - 14.83%

 

Dane [Miszkiewicz 1965] dla osób w wieku 19-50 lat badanych w latach 1954-1965 przez Komisję Antropometrii Polskiej Akademii Nauk, na terenie całego kraju. Cała próba była 80 000, ale wylosowano z niej 1058 osób do tej statystyki.

Kolor oczu podany wg skali Martina.

mężczyźni:

 • 12-16 (oczy jasne) - 49.62%
 • 7-11 (oczy mieszane) - 31.19%
 • 1-6 (oczy ciemne) - 19.19%

kobiety:

 • 12-16 (oczy jasne) - 37.37%%
 • 7-11 (oczy mieszane) - 45.31%
 • 1-6 (oczy ciemne) - 17.29%

 

Dane [Górny 1972] z badań 13 722 mężczyzn i 14043 kobiet z całej Polski, badanych w latach 1955-1956 (z tego 10% to przesiedleńcy z Kresów Wschodnich).

Kolor oczu podany wg skali Martina.

  Mężczyźni Kobiety
ciemne 1, 2 0,09% 0,3%
ciemnobrązowe 3 1,19% 1,89%
piwne 4 4,04% 5,56%
jasnobrązowe 5 5,5% 6,14%
jasnobrązowe 6 4,96% 3,32%
ciemnozielone 7 9,90% 12,24%
jasnozielone 8 11,56% 15,25%
ciemnoszare 9 2,37% 3,73%
ciemnoszare 10 4,7% 6,13%
jasnoszare 11 5,38% 7,15%
jasnoszare 12 7,44% 5,97%
niebieskie 13 7,19%% 5,91%%
niebieskie 14 7,31% 4,68%
niebieskie 15 15,48% 10,44%
jasnoniebieskie 16 12,89% 11,28%

Podział na zakresy

Podział jak wyżej

kolory Mężczyźni Kobiety
jasne (12-16)  50.31%  38.28%%
mieszane (7-11)  33.91%  44.5%
ciemne (1-6)  15,78%  17.22%

Podział wg zakresów z Malinowskiego [1997]

Kolory Mężczyźni Kobiety
jasne (9-16)  62,76%  55,29%
mieszane jasne (7-8)  21,46%  27,49%
mieszane ciemne (5-6)  10,46%  9,46%
ciemne (1-4)  5,32%  7,45%

BIBLIOGRAFIA:

 1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56 [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 84, 1972
 2. Gronkiewicz S., Gronkiewicz L., Zróżnicowanie barwy oczu w populacji polskiej [w:] Przegląd Antropologiczny, t. 58, 1995, s. 53-67
 3. Miszkiewicz B., Pigmentacja oczu i włosów ludności polskiej [w:] Materiały i Prace Antropologiczne, nr 69, 1965, s. 199-207