Podrasa arktyczna mongoloidalna (Arctic Mongoloid)

Jedna z dwóch głównych podras rasy żółtej. Inna nazwa eskimoidalna (Eskimoid).

Większość cech taka jak w opisie rasy żółtej, poza wymienionymi niżej:

  • wzrost: zazwyczaj niski, poniżej 160 cm
  • głowa/ czaszka: wskaźnik główny poniżej 80, mezo- do dolichocefalicznego; kształt czaszki w widoku górnym skafoidalna; w widoku potylicznym lofokefaliczna
  • twarz: bardzo szeroka i zarazem długa; kości policzkowe wybitnie wydatne
  • nos: zazwyczaj wąski (x-69)
  • żuchwa: wystające kąty żuchwy (goniony)
  • oprawa oka: pełna fałda mongolska zazwyczaj nie spotykana u dorosłych mężczyzn

Występowanie:

Północno-wschodnia Azja i arktyczne wybrzeża Ameryki Północnej. Spotykana u Eskimosów, Czukczów, Itelmenów i prawdopodobnie innych ludów paleosyberyjskich oraz Tunguzów.

Odpowiedniki w innych typologiach:


Bibliografia:

  1. Hooton E., Up from the Ape, 1946

Przykłady:

1. Hooton E., Up from the Ape, 1946

Podrasa arktyczna mongoloidalna

podrasa arktyczna mongoloidalna