Home Antropometria Somatometria Wskaźnik długości uda

Wskaźnik długości uda

 Oblicza się go dzieląc długość uda [is-ti] przez wzrost [B-v] i mnożąc wynik przez 100.

w.uda

klasyfikacja:

  • udo krótkie     x - 28.9
  • udo średnie  29 - 29.9
  • udo długie     30 - x

uda


Na podstawie:

  1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997