Wzrost

 Michalski [1949] pisał że wzrost, mimo że jest podatny na czynniki środowiska, to działanie to ma przebieg jednokierunkowy, to znaczy uniemożliwiający wszystkim typom w danej populacji osiągnięcie swego maksimum wzrostu (np. różne typy w populacji lapońskiej). Jako że oddziałuje to na wszystkie typy z tą samą intensywnością, to w takiej populacji szeregują się one wg wzrostu w tej samej kolejności, jak w takiej gdzie takie działanie środowiska jst nieobecne. Tym samym nie powinno się zdarzyć że składnik zasadniczo niskorosły, będzie wyższy od wysokorosłego.

W używanej na tej stronie literaturze używane są podziały wzrostu dostosowane do realiów sprzed kilkudziesięciu lat.

Klasyfikacja wysokości ciała wg Martina

  mężczyźni kobiety
wzrost karłowaty x - 129.9 x-120.9
bardzo niski 130-149.9 121-139.9
niski 150-159.9 140-148.9
poniżej średniego 160-163.9 149-152.9
średni 164-166.9 153-155.9
ponad średni 167-169.9 156-158.9
wysoki 170-179.9 159-167.9
bardzo wysoki 180-199.9 168-186.9
olbrzymi 200-x 187-x

 

Klasyfikacja wzrostu wg Michalskiego (używana w niektórych opisach typów w jego taksonomii)

  mężczyźni kobiety
bardzo niski x - 156 x - 144
niski 157-164 145-151
średni 165-169 152-157
wysoki 170-177 158-165
bardzo wysoki 178 - x 166-x

Podział szczegółowy

  mężczyźni kobiety
skrajnie niski x - 144 x - 132
wybitnie niski 145-152 133-140
bardzo niski 153-156 141-144
niski 157-160 145-148
dość niski 161-164 149-151
mierny 165-166 152-154
słuszny 167-169 155-157
dość wysoki 170-173 158-161
wysoki 174-177 162-165
bardzo wysoki 178-183 166-171
wybitnie wysoki 184-191 172-179
skrajnie wysoki 192 - x 180 - x

 Aktualnie, w większości populacji świata (przynajmniej w krajach rozwiniętych) uległ on znacznemu podwyższeniu i podane wzżej skale (jeśli chodzi o zakresy w cm) trzeba traktować w kategoriach historycznych. To znaczy przedstawiciele rasy/ typu określani np.  jako średniego wzrostu  (165-169) są nadal średnio wysocy ale w obecnych realiach.

Skala wg Vandervaela - dość aktualna jeśli chodzi o podział na zakresy

  mężczyźni kobiety
karłowaty x - 125 -
bardzo niski 125,5-155 x-147
niski 155,5-161 147,5-152,5
poniżej średniego 161,5-167.5 153-158
średni 168-174 158,5-163,5
powyże średniego 174,5-180,5 164-169
wysoki 181-187 169,5-174
bardzo wysoki 187,5-200 174,5-200
skrajnie wysoki 200,5-x 200,5-x

BIBLIOGRAFIA:

  1. Kapica Z.,  Zmiany pośmiertne w cechach taksonomicznych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersyetu Łódzkiego, seria II, z. 18, 1979, s. 81-118
  2. Malinowski A., Antropologia, 1985
  3. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
  4. Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
  5. Michalski I., Struktura Antropologiczna Polski, 1949
  6. Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962