Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (wzrost)

 wzrost-wykres

Wzrost:

Średnio dla mężczyzn 167,2 cm i dla kobiet 155,6 cm (stan na lata 1955-56). Aktualnie jest znacznie wyższy - średnio dla młodych mężczyzn 178.5 cm (patrz tutaj)

Wzrost w cm Meżczyźni Kobiety
poniżej 149,9 0,27% 14,9%
150,0 - 154,9 2,21% 30,9%
155,0 - 159,9 8,79% 33,87%
160,0 - 164,9 24,64% 15,64%
165,0- 169,9 31,66% 4,09%
170,0 - 174,9 22,83% 0,61%
175,0 - 179,9 7,77% 0,05%
powyżej 180,0 1,78% ---------

 

  Mężczyźni Kobiety Ogółem
  miasto wieś miasto wieś mężczyźni kobiety
Liczebność 9610 4197 9625 4427 13807 14052
Średnia arytm. J 674,7 1669,6 3560,5 1551,7 1672,2 1556,1
Odchyl, stand. 61,9 59,51 57,2 52,49 60,77 55,07
Błąd średniej 0,63 0,92 0,58 0,79 0,52 0,47
Wsp. zmienności 3,69 1.03.1956 3,66 3,38 3,63 3,54
Wsp. asymetrii 0,01 0,02 -0,01 -0,01 0,02 0,02

 Bibliografia:

  1. Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972