Home Klasyfikacja rasowa - kierunek morfologiczno-porównawczy (szkoła łódzka)

Indywidualna typologia rasowa - szkoła morfologiczno-porównawcza

Żółta odmiana człowieka - rasy i typy antropologiczne

Rasy typy i mieszane odmiany żółtej wg kierunku morfologiczno-porównawczego.

Opis morfologii odmiany żółtej jest w zasadzie taki sam, jak w typologii Czekanowskiego (zobacz).

Pierwotnie Michalski oznaczał rasy (typy elementarne) podwójnymi literami np. typ wyżynny (QQ), potem zostało to skrócone do jednej.

Rasy (typy elementarne)

 Typy rasowe mieszane w obrębie odmiany żółtej

Oznaczenie dwuliterowe wskazuje z jakich ras składa się dnay typ mieszany.

Czytaj więcej...

Rasa laponoidalna (L) - wariant azjatycki

ll0000000000000000000Jedna z ras w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego.  Wariant azjatycki ma przewagę cech odmiany żółtej w morfologii. Ale podstawowe średnie wskaźniki i wymiary w tych samych zakresach co wariant europejski.

 

Czytaj więcej...

Rasa wyżynna (Q)

Typ elementarny wyżynny (Q)Jedna z ras w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego. Odmiana żółta.

Czytaj więcej...

Rasa mongoloidalna (M)

rasa mongoloidalna (M)Jedna z ras w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego. Odmiana żółta.

 

Czytaj więcej...

Rasa pacyficzna (Z)

Typ pacyficzny (Z)Jedna z ras w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego. Odmiana żółta.

Czytaj więcej...

Rasa arktyczna (I)

Typ arktyczny (I)Jeden z typów elementarnych w typologii kierunku morfologiczno-porównawczego. Odmiana żółta.

Czytaj więcej...

Typ mongoloidalno-pacyficzny (MZ)

typ niżowy (MZ)W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany mongoloidalno-pacyficzny. Odmiana żółta.

 

Czytaj więcej...

Typ laponoidalno-pacyficzny (LZ)

typ pogórski (LZ)W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany laponoidalno-pacyficzny. Odmiana żółta. 

 

Czytaj więcej...

Typ wschodnioazjatycki (ZQ)

typ wschodnioazjatycki (ZQ)W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany wyżynno-pacyficzny. Odmiana żółta. 

 

Czytaj więcej...

Typ laponoidalno-wyżynny (LQ)

Typ kwantuński (LQ)W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany laponoidalno-wyżynny. Odmiana żółta.

 

Czytaj więcej...

Typ mongoloidalno-wyżynny (MQ)

typ mongoloidalno-wyzynny (MQ)W typologii kierunku morfologiczno-porównawczego typ mieszany mongoloidalno-wyżynny. Odmiana żółta.

 

Czytaj więcej...